یکی از مهمترین کاربردهای آنالایزر آنلاین ozone در صنایع داروسازی می باشد.

اندازه گیری اوزون باقیمانده در آب های WFI و PW بسیار هائز اهمیت می باشد.

بوسیله آنالایزر آنلاین می توان بطور 24 ساعته میزان اوزون را پایش نمود.

 

Ozone online Analyzer

آنالایزر آنلاین اوزون

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419