آنالایزر آنلاین نفت در آب و یا oil in water

این آنالایزر در دو نوع inline که با استفاده از فانج نصب میگردد و هم بصورت سنسور غوطه ور در آب استفاده می گردد و بوسیله آن می توان از وجود انواع ترکیبات نفتی در آب و یا PAH مطلع گردید.

 

 

Oil in Water online Analyzer

آنالایزر آنلاین مواد نفتی در آب

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419