آنالایزر آنلاین نیترات

بوسیله این آنالایزر می توان از روش نوری میزان نیترات موجود در سیال را اندازه گیری نمود که بخصوص در آب آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

همچنین سایر ترکیبات نیتروژنی مانند نیتریت ، آمونیاک ، آمونیوم و غیره نیز امکان اندازه گیری بصورت آنلاین را دارا می باشند.

 

 

Nitrate online Analyzer

آنالایزر آنلاین نیترات

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419