اندازه گیری پارامترهای :

 

  • کلر آزاد
  • کلر توتال
  • آب اکسیژنه H2O2
  • pH
  • EC,TDS

و ...

 

توسط تجهیزات پرتابل

قابلیت اندازه گبری در آب ، پساب و سایر سیالات صنعتی

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419