بوسیله دتکتور گاز کلر آنلاین می توان نشتی گاز کلر را بموقع متوجه شد و بروز حادثه جلوگیری نمود.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول با کارشناسان شرکت آب آزما تماس حاصل فرمایید.

 

Gas Detector

تشخیص دهنده گاز کلر

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419