دریچه ها و شیر هوشمند
کنترل ولو و دوزینگ
اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی PLC

AB AZMA

تلفن: 3940 2842-021 44787767-021 فکس:28423941 -021 ایمیل: shz@ab-azma.ir تهران - انتهای اتوبان حکیم غرب ، بلوار پژوهش ، پژوهشگاه مهندسی شیمی ، واحد 419